OVERZICHT UITGEBREIDE SERVICEOVEREENKOMST

 

Tot de uitgebreide serviceovereenkomst behoren alle in de basis serviceovereenkomst genoemde activiteiten eveneens de volgende werkzaamheden.

 

Deze werkzaamheden kunnen wij omschrijven als;

 

Het Controleren van:

 • Stopverschillen en het opheffen hiervan,
 • Schacht en kooidrukknoppen;
 • Fotocel en sensorlijst;
 • Knelcontact;
 • Deuropen - en deurdicht knop;
 • Schachtdeuren indien deze scheef is, recht hangen;
 • Kooideuren indien deze scheef is, recht hangen;
 • Contacten, van de schachtdeuren en deze eventueel afstellen;
 • Contacten, van de kooideuren en deze eventueel afstellen;
 • Spreek- en luisterverbinding testen;
 • Alarmbel op het kooi-dak testen;
 • Noodverlichting in de kooi;
 • Schachtverlichting;
 • Noodeind schakelaars in de schacht testen, zowel in de op als neer richting;
 • Kwaliteit van de staaldraden;
 • Kooisloffen;
 • Sloffen van het tegengewicht;
 • Torninrichting;
 • Rem;
 • Geleiders en geleider-beugels en kolom vet- en stofvrij maken;
 • Het smeren van de geleiders;
 • Schoonmaken van het kooi-dak, vang en schachtput;
 • Schoonmaken van schacht- en kooideuren en drempels;
 • Afstellen schacht- en kooideuren en verdiepingen;
 • Smeer- en schoonmaakmiddelen en poetsdoeken zijn inbegrepen bij dit contract;
 • De werkzaamheden vallende binnen dit contract worden zoveel mogelijk tijdens normale werktijden

 uitgevoerd.

 • Het aansturen van en het assisteren tijdens de periodieke keuring door een onafhankelijk gecertificeerd

instituut.

 • Verhelpen van technische storingen tijdens normale werkuren, van 7.00 uur tot 17.00 uur, exclusief materiaal

(met een maximum van 2 werkuren);

 • Het leveren en monteren van lift-technische onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, waaronder

o.a. : hulprelais, deurcontact etc.

 • Assistentieverlening bij de liftkeuring;
 • De opdrachtgever in kennis stellen, indien tijdens bovengenoemde werkzaamheden blijkt, herstellingen,

      verbeteringen van één of meerdere onderdelen wenselijk of noodzakelijk moet worden geacht.

 • De onderhoudswerkzaamheden vallende binnen dit contract worden zoveel mogelijk tijdens normale

werktijden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg uitgebreide service overeenkomst,

 

De volgende werkzaamheden in het uitgebreid contract zijn uitgesloten:

 • Het opheffen van storingen na 17:00 uur (voorrijkosten en arbeidsuren);
 • Storingen tijdens weekend, zon- en feestdagen;
 • Keuringskosten;
 • Vandalisme;
 • Brandschade, waterschade, blikseminslag;
 • Het leveren en monteren van diverse onderdelen; boven een bedrag van € 150,- (per jaar) en bij elektronica

       boven een bedrag van € 300,- (per jaar);

 • Reparatie aan de liftinstallatie, hiervoor ontvangt u een aparte offerte;
 • Storingen veroorzaakt door werkzaamheden door derden aan de liftinstallatie;
 • Indien storingen worden veroorzaakt door verouderde componenten die op ons advies vervangen zouden

             moeten worden, echter niet door u  worden vervangen, zullen wij genoodzaakt zijn de kosten van herhaal

             storingen in rekening te brengen.