Er is vastgesteld dat de veiligheid van liften die ouder zijn dan 5 jaar en zijn voorzien van een snelheidsregeling (frequentieregeling),
in sommige gevallen niet geheel gegarandeerd is.
Dit ondanks dat deze liften aan alle wettelijke eisen voldoen.
De kans dat de lift een ongecontroleerde beweging gaat maken is zeer gering maar toch wil Vebo Liftsupport niet wachten.

Vebo Liftsupport heeft direct nadat dit bekend is geworden zijn onderhoudsschema’s aangepast.
In dit schema is nu opgenomen om tijdens iedere onderhoudsbeurt de remwerking te controleren en niet zoals nu gebeurd alleen de afstelling na te zien.
Tevens zal Vebo Liftsupport bij vernieuwing van machines altijd een rem controle contact aanbrengen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht bel gerust.