Nieuwe normering EN 81-20 en EN81-50 snel van kracht,

Vanaf 1 september 2017 is een nieuwe normering van kracht voor liften.

De EN 81-20 omschrijft de eisen van ontwerp van goederen en personenliften.
Dit is een omschrijving die onafhankelijk is van de gebruikte aandrijfsystemen.

De EN 81-50 omschrijft de eisen van ontwerpregels, methoden van berekeningen en beproeving, en onderzoek van liftcomponenten.

Er is geen onderscheid meer in normering tussen hydraulische liften en tractieliften.

Tot 31 augustus 2017 mogen er nog nieuwe liften worden geplaatst onder de oude norm mits deze VOOR 31 augustus zijn goedgekeurd door een onafhankelijk keuringsinstituut.

De normeringen EN 81-1&2 zijn inmiddels 15 jaar oud en moesten echt worden vernieuwd.
Dit was nodig in verband met de snelle veranderingen in de lifttechniek.
De nieuwe normering is tot stand gekomen door het Europese Normalisatie Instituut, brancheorganisaties en de keurende instanties (Notified